Pages

seni itu ...
poster grafik

Grafik Poster

* Poster adalah satu bentuk seni komunikasi/ sebagai alat perhubungan dan pengiklanan.
* Ia berfungsi sebagai alat pengumuman, pemberitahuan dan untuk mempromosikan sesuatu barangan atau perkhidmatan .
* Poster yang berkesan harus menarik perhatian pembaca serta dapat menyampaikan mesej dengan jelas, cepat dan berkesan .
* Poster boleh di persembahkan melalui pelbagai cara:
* Menggunakan muka taip sahaja / notis
* Menggunakan muka taip berserta ilustrasi dalam bentuk lukisan , gambar atau foto.

Cara-cara mencipta poster


Teknik lukisan

* Menggunakan pen , pensel , pensel warna dan sebagainya.

* Media dan alat : Alat tulis, alat lukisdan sebagainya.


Teknik Catan

* Menggunakan cat air , cat poster, cat guac dan sebagainya.

* Media dan alat : pewarna , alat lukis dan berus.


Teknik Kolaj

* Menampal kertas berwarna warni , keratan akhbar dan majalah , tekstil bercorak dan jalinan.

* Media dan alat : Bahan-bahan kutipan yang sesuai , alat lukis dab alat tulis ,gam , gunting , pisau dan berus.


Teknik Cetakan

* Dengan cara capan ,mencetak timbul dan benam.

* Media dan alat : alat lukis , alat dan bahan yag sesuai mengikut pilihan jenis cetakan atau capan


Teknik Fotomontaj

* Dengan cantuman keratan foto berdasarkan tema yang sama

* Media dan alat : alat lukis dan alat tulis , gambar foto yang ada kaitan dengan tema , alat pemotong, gam , pewarna , berus dan lain-lain.


Teknik Campuran

* Aplikasi pelbagai teknik : Catan dan kolaj , lukisan dan catan , cetakan dan catan.


Proses mencipta poster

 • Penentuan tema dan tajuk
 • Mendapatkan maklumat berkaitan dengan tema melalui kajian
 • Memahami tujuan dan mesej yang hendak disampaikan
 • Membuat beberapa lakaran kasar
 • Menentukan jenis ilustrasi dan muka taip yang berkesan.
 • Merancangkan skima warna
 • Menentukan teknik
 • Menyediakan alat dan bahan
 • Memperkembangkan poster mengikut pilihan lakaran , teknik dan media.

Unsur warna dalam gubahan poster

 • Warna memainkan peranan yang sangat penting dalam poster .
 • Penggunaan warna tidak sesuai akan mengakibatkan poster menjadi kurang menarik .
 • Kajian teliti tentang pilihan warna haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan kandungan mesej dan tujuan sesuatu poster.
 • Latar belakang poster haruslah di catkan dengan warna rata tanpa menu jukkan ton-ton yang berlainan .
 • Warna yang rata akan menimbulkan kesan yang lebih kuat dan bertenaga.


Ciri-ciri poster yg baik

 • Mempunyai tema yang tertentu
 • Mengandungi tajuk yang sesuai dengan tema
 • Kesesuaian gambar atau ilustrasi dengan tema atau tajuk.
 • Mesej yang jelas
 • Daya penarik
 • Warna dan pilihan muka taip yang berkesan
 • Penggunaan prinsip rekaan dan unsur seni yang sesuai . Di antara prinsip rekaan yang sesuai digunakan dalam menghasilkan poster iaitu imbangan , kontra , penegasan , pergerakan ( irama )
 • Gubahan asli dan unik
 • Mesej mengandungi nilai-nilai moral di samping mencapai tujuan memaklumkan sesuatu.


Penilaian ( teknik dan proses serta hasil kerja )

 • Penggunaan cogan kata yang berkesan
 • Mempunyai nilai estetik
 • Keaslian
 • Fungsi yang sesuai
 • Mesej tercapai
 • Menarik
 • Kesesuai seni huruf dan ilustrasi
 • Pemilihan dan kesesuaian warna dengan mesej
 • Reka letak yang seimbang
 • Penggunaan media dan alat yang betul
 • Kerja yang kemas.


SETIAP POSTER MESTILAH DIBUAT DALAM KEADAAN MENEGAK DAN BUKANNYA DALAM KEADAAN MELINTANG


Rupa dan muka taip

 • Muka Taip adalah jenis rupa dan bentuk huruf


A . Jenis-jenis muka taip

 • Huruf Blok
 • Muka taip serif
 • Mempunyai serif halus , tebal atau tajam pada bahagian atas dan bawah.
 • Contoh : Huruf Roman
 • Muka Taip sans serif
 • Tidak mempunyai serif : Contoh: Huruf Blok asas
 • Huruf Bebas
 • Muka taip hiasan / Fancy
 • Dihias dengan corak dalam bentuk geometri , flora , fauna atau kadang kala mempunyai irama atau mesej tertentu
 • Huruf manuskrip / kaligrafi
 • Huruf –huruf yang berhubung kait dengan nilai budaya.
 • Contoh : Huruf Italik, Seni Khat, Kaligrafi Cina , Huruf ‘Old English “


B. Fungsi Muka Taip

 • Mudah dibaca
 • Menarik perhatian pembaca tentang judul tajuk
 • Menyatakan maksud sesuatu mesej
 • C. Teknik mencipta muka taip
 • Kurangkan
 • Tambahkan
 • Tindihan / tindanan

Struktur Muka TaipAplikasi Unsur Ruang Dalam Menjarak Huruf ke HurufContoh reka letak dalam poster

a. Penggunaan prinsip imbangan simetrib. penggunaan imbangan tak simetriContoh-contoh posterReka letak
Aplikasi prinsip rekaan imbangan simetri

Cara menjarak hurufContoh


1 comment:

 1. salam Cikgu ,

  saya dah lama tinggallukisan huruf blok ini , boleh x cikgu tl tunjukkan dari A - Z huruf2 blok ini ..

  terima kasih

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...